Disclaimer

De Museumvereniging noch enige daaraan gelieerde partij, noch enige andere bij deze website betrokken partij, noch de bij voornoemde partijen werkzame medewerkers zijn verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade, veroorzaakt door het gebruik van de website of de informatie in deze website.
Ondanks de grote zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie in deze website, kunnen de voornoemde partijen hierop geen garantie geven. Informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden vervangen of verwijderd.
Bij constatering van fraude houdt de redactie zich het recht voor om de inzending uit de wedstrijd te nemen. Alle teksten en beeld- en navigatiematerialen zijn eigendom van de Museumvereniging of van aan haar gelieerde partijen.
Het gebruik van deze teksten en/of beeld- en navigatiematerialen is slechts toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het reproduceren, verzenden, distribueren, publiceren of op andere wijze gebruiken van de teksten en/of beeld- en navigatiematerialen is niet toegestaan zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming door de rechthebbende.Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over deze website, neem dan contact op met:Team Museumkidsweek
info@museumkids.nl